Τα δύο από τα οκτώ ban που αφορούν τον Άρη και αναγράφονταν στην ιστοσελίδα της fiba, αφαιρέθηκαν.

Τώρα ο Άρης δίνει μάχη με τον χρόνο για να τελειώσει και με τα υπόλοιπα και να μην υπάρχουν τα περσινά προβλήματα που δεν άφηναν την ομάδα να λειτουργήσει με ομαλότητα.